سخن را با نام و یاد او که داناست و دانایی را دوست دارد آغاز کرده و به این نکته اشاره می کنم که جدا از ضرورت توجه به دانش و کسب دانایی در عرصه های مختلف باید به این موضوع نیز معترف بود که در دنیای با مختصات پیچیده امروز رسانه و ارتباطات به عنوان یك ابزار قدرتمند در اختیار دیپلماسی ، اقتصاد و فرهنگ كشورها نقش بسزایی را ایفا می كند. استفاده از رسانه در قالبهای نو كه امكان ایجاد ارتباط و سرعت انتقال پیام را به مخاطب در هر جای دنیا بسهولت میسر می سازد، از ابزارهای نو در دست كسانی است كه به نوعی در صدد انتقال پیام یا مفهوم مورد نظر خود به جامعه هستند.

رسانه مقتدر و نوآور داخلی آن هم از نوع تخصصی ، با ایجاد فضای سالم اطلاع رسانی و با بكارگیری نیروهای كارآمد ، علمی ،مجرب و تغذیه از منابع معتبر اطلاعاتی می تواند اثر شگرفی را بر روند جهانی اطلاع رسانی گذارده و با گرفتن ابتكار عمل در این زمینه گوی سبقت را از سایر رقبای خارجی ربوده و حتی اثربخشی پروپاگاندایی و سیاه نماییهای برخی رسانه های خارجی ورسانه های داخلی معاندرابر فضای داخلی و اذهان عمومی جامعه را به حداقل رسانده وبا انعكاس دقیق ، واقعی وصحیح اخبار ،اطلاعات وتوانمندیهای داخلی در همه ابعاد بویژه در حوزه تخصصی اقتصاد موجبات تعالی وپیشرفت اقتصاد ملی وسرافرازی وسربلندی ایران اسلامی را فراهم آورد.

بیان بدون تحریف واقعیت ها، آموزش و هدایت افكار عمومی، تقویت بنیه فكری و ارزشهای معنوی و ترویج روحیه ملی و همبستگی جهانی از جمله راهكارهای اساسی برای مقابله با امپریالیسم رسانه ایست كه تنها به توسط رسانه های داخلی شدنی است.

علاوه بر موارد ذكر شده ، در راستای اهمیت كار فرهنگی و رسانه ای و جلب توجه جامعه به رابطه بین مقوله اقتصاد- رسانه بر آن شدیم تا با ایجاد یك پایگاه اطلاع رسانی تخصصی در این زمینه خلاء موجود را برطرف كرده و در حد توان خود در ارتقا و توسعه ی اخبار و گزارشات اقتصادی تلاش نمائیم.

مقوله اقتصاد با عنایت به این نكته كه یكی از بازوان قدرت یك نظام مستقل و مقتدر است این روزها مورد توجه خاص رسانه های غربی و دستگاه دیپلماسی ایشان فرار گرفته ؛ بگونه ای كه حجم وسیعی از اخبار و تحلیل های خود را به گزارشات و تحلیل هایی از وضعیت اقتصاد ایران و پیش بینی های توام با سیاه نمایی های خاص و جهت دهی شده خود اختصاص داده اند.

با توجه به شرایط زمانی خاصی كه در آن قرار گرفته ایم و با یادآوری لزوم حفظ و جذب سرمایه برای بكارگیری در طرحهای زیربنایی كشور ، فضایی لازم است تا اطمینان خاطر و آرامش لازم را به سرمایه گذاران داخلی و خارجی بخشیده و فضای اقتصادی كشور را برخلاف آنچه كه رسانه های غربی معرفی می كنند، با صداقت و شفافیت بیشتری منعكس نماید.

بر همین اساس خبرگزاری اقتصادی ایران،فعالیت خود را آغاز نموده و سعی دارد با تبیین و تشریح مفاهیم اقتصادی در جامعه به توسعه الگوهای ارزشی در اقتصاد كشور كمك نموده و در جهت ارتقاء سطح فرهنگ عمومی از منظر اقتصادی گام بردارد.

بنابراین این رسانه تخصصی تلاش دارد با تهیه گزارشات ویژه پیرامون موضوعات روز اقتصادی به غنای اطلاعاتی مردم در حوزه اقتصاد كمك كرده و بستر و فضای مناسب و مثبت كاری را برای فعالیت های اقتصادی فراهم نموده و در راستای ترویج الگو های اقتصادی متناسب با دین و فرهنگ ملی حركت نماید .

نقد و ارزیابی سیاستها و برنامه ریزی های اقتصادی دولت و نیز طرح و انعكاس دیدگاه های كارشناسی اساتید و دست اندركاران و برنامه ریزان اقتصادی و برنامه ریزی در جهت عمق بخشی به اخبار و تحلیل های اقتصادی نیز از دیگر محور های كاری این خبرگزاری می باشد .

البته همه موارد فوق الذکر در سایه همدلی ، همکاری و مشارکت تک تک شما عزیزان ، فعالان و متخصصین عرصه های فرهنگی و اقتصادی محقق می شود .بنابراین با عضویت دربخش اعضاء سایت www.econews.ir مارا از نظرات ، دیدگاه و نقد های کارشناسی خود در عرصه های مختلف اقتصادی ایران ، اکو و جهان مطلع نمایید.

باتشکر و سپاس فراوان
توحید علیخانلو
مدیر مسئول و سردبیر ارشد