مطالب

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 68.13 0.01 (0.01%)
نفت برنت 73.59 0.01 (0.01%)
بنزین 2.0746 0.00 (0.04%)
گازوئیل 645 0.25 (0.04%)
گاز طبیعی 2.675 0.00 (0.04%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 476.75 0.00 (0%)
سویا 1037.2 0.60 (0.06%)
پنبه 82.89 0.00 (0%)
شکر 11.79 0.00 (0%)
ذرت 382 0.00 (0%)
مجموع موارد: 613 عدد در 44 صفحه