نفت و گاز

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 50.56 0.02 (0.04%)
نفت برنت 56.21 0.01 (0.02%)
بنزین 1.6405 0.00 (0.14%)
گازوئیل 540.38 0.25 (0.05%)
گاز طبیعی 2.963 0.00 (0.03%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 452.75 0.50 (0.11%)
سویا 969 0.40 (0.04%)
پنبه 68.28 0.03 (0.04%)
شکر 14.05 0.02 (0.14%)
ذرت 349.6 0.20 (0.06%)
مجموع موارد: 229 عدد در 17 صفحه