نفت و گاز

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 50.63 0.07 (0.14%)
نفت برنت 56.27 0.06 (0.11%)
بنزین 1.6413 0.00 (0.05%)
گازوئیل 540.88 0.50 (0.09%)
گاز طبیعی 2.962 0.00 (0.03%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 452.75 0.50 (0.11%)
سویا 968.2 0.80 (0.08%)
پنبه 68.25 0.03 (0.04%)
شکر 14.05 0.02 (0.14%)
ذرت 349.4 0.20 (0.06%)
مجموع موارد: 229 عدد در 17 صفحه