مطالب

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 50.99 0.04 (0.08%)
نفت برنت 59.89 0.01 (0.02%)
بنزین 1.4251 0.00 (0.02%)
گازوئیل 554.38 0.25 (0.05%)
گاز طبیعی 4.548 0.00 (0.02%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 523.88 0.76 (0.15%)
سویا 1 0.00 (0%)
پنبه 80.05 0.02 (0.02%)
شکر 12.71 0.00 (0%)
ذرت 383.5 0.25 (0.07%)
مجموع موارد: 1416 عدد در 102 صفحه