مطالب

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 67.69 0.11 (0.16%)
نفت برنت 73.91 0.15 (0.2%)
بنزین 2.1032 0.00 (0.09%)
گازوئیل 647.13 0.75 (0.12%)
گاز طبیعی 2.804 0.00 (0.07%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 472 0.25 (0.05%)
سویا 1021.4 0.80 (0.08%)
پنبه 81.69 0.01 (0.01%)
شکر 11.13 0.01 (0.09%)
ذرت 380.6 0.40 (0.11%)
مجموع موارد: 632 عدد در 46 صفحه