مطالب

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 67.88 0.09 (0.13%)
نفت برنت 72.9 0.15 (0.21%)
بنزین 2.0449 0.00 (0.05%)
گازوئیل 636.63 1.00 (0.16%)
گاز طبیعی 2.744 0.00 (0.04%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 496.75 0.50 (0.1%)
سویا 834.6 2.40 (0.29%)
پنبه 88.07 0.02 (0.02%)
شکر 11.25 0.04 (0.36%)
ذرت 345 0.80 (0.23%)
مجموع موارد: 947 عدد در 68 صفحه