مطالب

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 69.47 0.03 (0.04%)
نفت برنت 78.89 0.01 (0.01%)
بنزین 2.0055 0.00 (0.05%)
گازوئیل 686.13 1.00 (0.15%)
گاز طبیعی 2.926 0.03 (1.14%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 511 0.50 (0.1%)
سویا 1 0.00 (0%)
پنبه 78.62 0.24 (0.31%)
شکر 10.53 0.00 (0%)
ذرت 342.75 1.25 (0.36%)
مجموع موارد: 1183 عدد در 85 صفحه