مطالب

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 67.64 0.05 (0.07%)
نفت برنت 73.79 0.12 (0.16%)
بنزین 2.1033 0.00 (0%)
گازوئیل 646.25 0.88 (0.14%)
گاز طبیعی 2.804 0.00 (0.07%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 471.25 0.75 (0.16%)
سویا 1020.6 0.80 (0.08%)
پنبه 81.69 0.01 (0.01%)
شکر 11.13 0.01 (0.09%)
ذرت 381 0.40 (0.11%)
مجموع موارد: 632 عدد در 46 صفحه