مطالب

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 67.75 0.03 (0.04%)
نفت برنت 72.89 0.06 (0.08%)
بنزین 2.0403 0.00 (0.07%)
گازوئیل 636.13 0.25 (0.04%)
گاز طبیعی 2.743 0.00 (0.04%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 496.25 1.75 (0.35%)
سویا 833 1.00 (0.12%)
پنبه 88.08 0.04 (0.05%)
شکر 11.27 0.02 (0.18%)
ذرت 344.4 0.40 (0.12%)
مجموع موارد: 947 عدد در 68 صفحه