نفت و گاز

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 58.27 0.03 (0.05%)
نفت برنت 63.26 0.01 (0.02%)
بنزین 1.7739 0.00 (0.08%)
گازوئیل 564.5 0.13 (0.02%)
گاز طبیعی 2.909 0.00 (0.03%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 422.25 0.00 (0%)
سویا 997.2 0.00 (0%)
پنبه 71.19 0.00 (0%)
شکر 15.25 0.00 (0%)
ذرت 345.2 0.20 (0.06%)
مجموع موارد: 356 عدد در 26 صفحه