مطالب

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 71.84 0.01 (0.01%)
نفت برنت 79.69 0.03 (0.04%)
بنزین 2.2586 0.00 (0.01%)
گازوئیل 701.88 0.13 (0.02%)
گاز طبیعی 2.921 0.00 (0.03%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 531.5 0.00 (0%)
سویا 1039.2 0.20 (0.02%)
پنبه 86.94 0.00 (0%)
شکر 12.34 0.00 (0%)
ذرت 408.4 0.20 (0.05%)
مجموع موارد: 774 عدد در 56 صفحه