مطالب

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 68.36 0.09 (0.13%)
نفت برنت 74.44 0.08 (0.11%)
بنزین 2.0981 0.00 (0.03%)
گازوئیل 652.88 0.62 (0.09%)
گاز طبیعی 2.81 0.00 (0.04%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 488 0.50 (0.1%)
سویا 1032.6 0.20 (0.02%)
پنبه 83.69 0.02 (0.02%)
شکر 10.89 0.00 (0%)
ذرت 386.2 0.60 (0.16%)
مجموع موارد: 638 عدد در 46 صفحه