مطالب

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 63.42 0.04 (0.06%)
نفت برنت 68.81 0.05 (0.07%)
بنزین 1.8733 0.00 (0.01%)
گازوئیل 610 0.25 (0.04%)
گاز طبیعی 3.236 0.00 (0.12%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 426.25 0.25 (0.06%)
سویا 983 0.60 (0.06%)
پنبه 83.76 0.01 (0.01%)
شکر 13.25 0.00 (0%)
ذرت 354.2 0.20 (0.06%)
مجموع موارد: 506 عدد در 37 صفحه