مطالب

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 68.39 0.03 (0.04%)
نفت برنت 73.12 0.02 (0.03%)
بنزین 2.0675 0.00 (0.09%)
گازوئیل 645 0.13 (0.02%)
گاز طبیعی 2.76 0.00 (0.04%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 515.25 0.25 (0.05%)
سویا 1 0.00 (0%)
پنبه 87.11 0.09 (0.1%)
شکر 11.12 0.04 (0.36%)
ذرت 354.5 0.50 (0.14%)
مجموع موارد: 971 عدد در 70 صفحه