مطالب

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 68.52 0.02 (0.03%)
نفت برنت 74.07 0.01 (0.01%)
بنزین 2.0866 0.00 (0.04%)
گازوئیل 646.13 0.50 (0.08%)
گاز طبیعی 2.667 0.00 (0.08%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 468.25 0.25 (0.05%)
سویا 1030.2 0.20 (0.02%)
پنبه 83.62 0.01 (0.01%)
شکر 11.73 0.01 (0.09%)
ذرت 380 0.40 (0.11%)
مجموع موارد: 613 عدد در 44 صفحه