مطالب

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 63.55 0.04 (0.06%)
نفت برنت 67.11 0.03 (0.04%)
بنزین 1.8005 0.00 (0.07%)
گازوئیل 591.63 0.25 (0.04%)
گاز طبیعی 2.603 0.00 (0.04%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 452 0.25 (0.06%)
سویا 1037.6 0.20 (0.02%)
پنبه 80.69 0.01 (0.01%)
شکر 13.68 0.01 (0.07%)
ذرت 366.4 0.20 (0.05%)
مجموع موارد: 565 عدد در 41 صفحه