مطالب

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 67.61 0.03 (0.04%)
نفت برنت 72.75 0.02 (0.03%)
بنزین 2.0415 0.00 (0.02%)
گازوئیل 638.13 0.25 (0.04%)
گاز طبیعی 2.721 0.00 (0.04%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 494.25 0.25 (0.05%)
سویا 1 837.40 (83740%)
پنبه 88.23 0.09 (0.1%)
شکر 11.07 0.00 (0%)
ذرت 347.75 0.25 (0.07%)
مجموع موارد: 964 عدد در 69 صفحه