مطالب

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 63.58 0.01 (0.02%)
نفت برنت 67.33 0.01 (0.01%)
بنزین 1.8085 0.00 (0.12%)
گازوئیل 594.63 1.00 (0.17%)
گاز طبیعی 2.63 0.00 (0.04%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 452 0.00 (0%)
سویا 1036.2 0.00 (0%)
پنبه 81.42 0.00 (0%)
شکر 13.68 0.00 (0%)
ذرت 366.2 0.00 (0%)
مجموع موارد: 568 عدد در 41 صفحه