نفت و گاز

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 46.91 0.01 (0.02%)
نفت برنت 49.31 0.01 (0.02%)
بنزین 1.6044 0.00 (0.04%)
گازوئیل 458.13 0.25 (0.05%)
گاز طبیعی 3.03 0.00 (0.03%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 507.75 0.13 (0.03%)
سویا 1009 0.60 (0.06%)
پنبه 68.23 0.02 (0.03%)
شکر 14.39 0.00 (0%)
ذرت 389 0.20 (0.05%)
مجموع موارد: 159 عدد در 12 صفحه