مطالب

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 51.02 0.01 (0.02%)
نفت برنت 59.98 0.03 (0.05%)
بنزین 1.4271 0.00 (0.01%)
گازوئیل 554.25 0.13 (0.02%)
گاز طبیعی 4.524 0.01 (0.15%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 523.25 0.37 (0.07%)
سویا 1 0.00 (0%)
پنبه 80.15 0.02 (0.02%)
شکر 12.71 0.00 (0%)
ذرت 383.62 0.24 (0.06%)
مجموع موارد: 1417 عدد در 102 صفحه