نفت و گاز

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 57.7 0.02 (0.03%)
نفت برنت 62.99 0.01 (0.02%)
بنزین 1.7728 0.00 (0.02%)
گازوئیل 563.25 0.25 (0.04%)
گاز طبیعی 3.024 0.00 (0.03%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 425.75 0.13 (0.03%)
سویا 988.4 0.20 (0.02%)
پنبه 69.93 0.01 (0.01%)
شکر 14.91 0.00 (0%)
ذرت 344.2 0.20 (0.06%)
مجموع موارد: 352 عدد در 26 صفحه