نفت و گاز

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 50.56 0.01 (0.02%)
نفت برنت 56.2 0.07 (0.12%)
بنزین 1.6418 0.00 (0.08%)
گازوئیل 540.63 0.75 (0.14%)
گاز طبیعی 2.969 0.00 (0.03%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 452.25 0.25 (0.06%)
سویا 968.2 0.20 (0.02%)
پنبه 68.31 0.04 (0.06%)
شکر 14.04 0.01 (0.07%)
ذرت 349.6 0.20 (0.06%)
مجموع موارد: 229 عدد در 17 صفحه