مطالب

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 61.48 0.10 (0.16%)
نفت برنت 64.92 0.09 (0.14%)
بنزین 1.7633 0.00 (0.12%)
گازوئیل 573.63 0.75 (0.13%)
گاز طبیعی 2.639 0.00 (0.15%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 457 0.50 (0.11%)
سویا 1035.6 0.80 (0.08%)
پنبه 78.68 0.01 (0.01%)
شکر 13.34 0.04 (0.3%)
ذرت 369.4 0.20 (0.05%)
مجموع موارد: 559 عدد در 40 صفحه