نفت و گاز

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 58.23 0.07 (0.12%)
نفت برنت 63.17 0.02 (0.03%)
بنزین 1.7725 0.00 (0.01%)
گازوئیل 563.38 0.50 (0.09%)
گاز طبیعی 2.906 0.00 (0.03%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 422.25 0.00 (0%)
سویا 997.2 0.00 (0%)
پنبه 71.19 0.00 (0%)
شکر 15.25 0.00 (0%)
ذرت 345.2 0.20 (0.06%)
مجموع موارد: 356 عدد در 26 صفحه