مطالب

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 62.8 0.03 (0.05%)
نفت برنت 66.32 0.03 (0.05%)
بنزین 1.7722 0.00 (0.27%)
گازوئیل 585.13 0.25 (0.04%)
گاز طبیعی 2.644 0.00 (0.04%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 451 0.50 (0.11%)
سویا 1036.6 0.20 (0.02%)
پنبه 79.74 0.07 (0.09%)
شکر 13.51 0.01 (0.07%)
ذرت 366.4 0.20 (0.05%)
مجموع موارد: 563 عدد در 41 صفحه