نفت و گاز

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 46.94 0.04 (0.09%)
نفت برنت 50.84 0.01 (0.02%)
بنزین 1.5869 0.00 (0.23%)
گازوئیل 467.88 0.25 (0.05%)
گاز طبیعی 2.921 0.00 (0.03%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 414 0.00 (0%)
سویا 930.2 0.40 (0.04%)
پنبه 66.86 0.00 (0%)
شکر 13.29 0.00 (0%)
ذرت 350.4 0.20 (0.06%)
مجموع موارد: 191 عدد در 14 صفحه