مطالب

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 65.25 0.02 (0.03%)
نفت برنت 75.34 0.01 (0.01%)
بنزین 2.0361 0.00 (0.03%)
گازوئیل 650.75 0.12 (0.02%)
گاز طبیعی 2.918 0.00 (0.07%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 485.75 0.25 (0.05%)
سویا 892.2 0.20 (0.02%)
پنبه 84.65 0.02 (0.02%)
شکر 11.91 0.00 (0%)
ذرت 355.2 0.20 (0.06%)
مجموع موارد: 844 عدد در 61 صفحه