نفت و گاز

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 48.16 0.00 (0%)
نفت برنت 51.06 0.00 (0%)
بنزین 1.6048 0.00 (0%)
گازوئیل 453.25 0.00 (0%)
گاز طبیعی 3.083 0.00 (0%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 424.25 0.00 (0%)
سویا 975.6 0.00 (0%)
پنبه 77.47 0.00 (0%)
شکر 17.77 0.00 (0%)
ذرت 356.2 0.00 (0%)
مجموع موارد: 72 عدد در 6 صفحه