نفت و گاز

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 58.41 0.02 (0.03%)
نفت برنت 65.64 0.02 (0.03%)
بنزین 1.7472 0.00 (0.01%)
گازوئیل 580.38 0.13 (0.02%)
گاز طبیعی 2.833 0.00 (0.11%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 412.62 0.38 (0.09%)
سویا 984.2 0.20 (0.02%)
پنبه 73 0.04 (0.05%)
شکر 13.95 0.00 (0%)
ذرت 336 0.40 (0.12%)
مجموع موارد: 383 عدد در 28 صفحه