نفت و گاز

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 43.18 0.05 (0.12%)
نفت برنت 45.68 0.05 (0.11%)
بنزین 1.4341 0.00 (0.1%)
گازوئیل 410.38 2.25 (0.55%)
گاز طبیعی 2.921 0.00 (0.07%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 460 0.00 (0%)
سویا 904.4 0.60 (0.07%)
پنبه 72.99 0.00 (0%)
شکر 13 0.00 (0%)
ذرت 357.6 0.80 (0.22%)
مجموع موارد: 139 عدد در 10 صفحه