نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 48.92 0.02 (0.04%)
نفت برنت 51.37 0.01 (0.02%)
بنزین 1.6381 0.00 (0.02%)
گازوئیل 475.5 0.25 (0.05%)
گاز طبیعی 2.963 0.00 (0.03%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 480.25 0.25 (0.05%)
سویا 991 1.00 (0.1%)
پنبه 68.75 0.01 (0.01%)
شکر 14.5 0.00 (0%)
ذرت 373.6 0.20 (0.05%)
مجموع موارد: 4835 عدد در 346 صفحه