مطالب

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 69.14 0.08 (0.12%)
نفت برنت 75.08 0.08 (0.11%)
بنزین 2.131 0.00 (0.03%)
گازوئیل 654.13 0.25 (0.04%)
گاز طبیعی 2.772 0.00 (0.04%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 460 0.50 (0.11%)
سویا 1020.2 1.00 (0.1%)
پنبه 84.41 0.02 (0.02%)
شکر 11.27 0.01 (0.09%)
ذرت 377.6 0.40 (0.11%)
مجموع موارد: 7556 عدد در 540 صفحه