نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 48.72 0.01 (0.02%)
نفت برنت 51.73 0.02 (0.04%)
بنزین 1.6444 0.00 (0.02%)
گازوئیل 461.63 0.25 (0.05%)
گاز طبیعی 3.189 0.00 (0.03%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 425 0.25 (0.06%)
سویا 974.2 0.40 (0.04%)
پنبه 76.91 0.01 (0.01%)
شکر 17.41 0.03 (0.17%)
ذرت 358 0.40 (0.11%)
مجموع موارد: 2600 عدد در 186 صفحه