نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 49.77 0.02 (0.04%)
نفت برنت 52.07 0.01 (0.02%)
بنزین 1.6426 0.00 (0.22%)
گازوئیل 463 0.25 (0.05%)
گاز طبیعی 3.218 0.00 (0.06%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 435.25 0.25 (0.06%)
سویا 924 0.40 (0.04%)
پنبه 77.22 0.01 (0.01%)
شکر 15.02 0.00 (0%)
ذرت 371.2 0.20 (0.05%)
مجموع موارد: 3199 عدد در 229 صفحه