نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 58.39 0.02 (0.03%)
نفت برنت 65.58 0.06 (0.09%)
بنزین 1.7472 0.00 (0.01%)
گازوئیل 580.13 0.25 (0.04%)
گاز طبیعی 2.833 0.00 (0.14%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 412.62 0.38 (0.09%)
سویا 984 0.20 (0.02%)
پنبه 73.02 0.01 (0.01%)
شکر 13.95 0.00 (0%)
ذرت 336 0.40 (0.12%)
مجموع موارد: 6905 عدد در 494 صفحه