نفت و انرژی

پربازدیدترین ها

نفت و انرژی

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
نفت سبک 51.38 0.02 (0.04%)
نفت برنت 57.28 0.01 (0.02%)
بنزین 1.641 0.00 (0.09%)
گازوئیل 526.38 0.13 (0.02%)
گاز طبیعی 2.89 0.00 (0.03%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
گندم 433 0.25 (0.06%)
سویا 987.2 0.20 (0.02%)
پنبه 67.36 0.01 (0.01%)
شکر 14.12 0.00 (0%)
ذرت 348.2 0.20 (0.06%)
مجموع موارد: 6305 عدد در 451 صفحه