بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 19379.87 12.91 (0.07%) 19413.75 19333.57 4 ساعت پیش
Hang Seng بورس جهانی 24201.96 23.85 (0.1%) 24201.96 24005.64 2 ساعت پیش
Shanghai بورس جهانی 3261.22 0.77 (0.02%) 3261.22 3244.36 3 ساعت پیش
Sensex بورس جهانی 28864.71 3.44 (0.01%) 28961.91 28796.6 18 دقیقه پیش
Asia Dow بورس جهانی 3226.28 0.59 (0.02%) 3226.28 3196.13 6 دقیقه پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 374.19 0.09 (0.02%) 375.4 373.71 6 دقیقه پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7298.78 0.91 (0.01%) 7300.24 7276.1 6 دقیقه پیش
DAX بورس جهانی 11992.09 4.51 (0.04%) 12030.08 11987.58 6 دقیقه پیش
IBEX 35 بورس جهانی 9569.8 8.10 (0.08%) 9604.2 9544.1 6 دقیقه پیش
CAC 40 بورس جهانی 4909.44 0.77 (0.02%) 4922.64 4901.84 6 دقیقه پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 20743 17.31 (0.08%) 20743 20743 13 ساعت پیش
S&P 500 بورس جهانی 2365.38 2.95 (0.12%) 2365.38 2365.38 13 ساعت پیش
Nasdaq بورس جهانی 5865.95 9.16 (0.16%) 5865.95 5865.95 13 ساعت پیش
GlobalDow بورس جهانی 2671.08 0.15 (0.01%) 2675.96 2668.02 6 دقیقه پیش