بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 21736.44 20.16 (0.09%) 21792.82 21644.76 11 ساعت پیش
Hang Seng بورس جهانی 30965.68 41.21 (0.13%) 31184.87 30956.33 8 ساعت پیش
Shanghai بورس جهانی 3268.56 0.54 (0.02%) 3269.1 3235.37 10 ساعت پیش
Sensex بورس جهانی 33819.5 29.61 (0.09%) 33854.54 33701.52 7 ساعت پیش
Asia Dow بورس جهانی 3682.18 0.75 (0.02%) 3706.79 3673.42 27 دقیقه پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 380.34 0.06 (0.02%) 380.84 377.11 3 دقیقه پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7252.39 9.42 (0.13%) 7261.81 7190.5 6 دقیقه پیش
DAX بورس جهانی 12461.91 32.09 (0.26%) 12494 12307.6 6 دقیقه پیش
IBEX 35 بورس جهانی 9876.5 26.40 (0.27%) 9902.9 9754.2 3 دقیقه پیش
CAC 40 بورس جهانی 5309.23 10.21 (0.19%) 5321.19 5255.99 6 دقیقه پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 25135.9 22.32 (0.09%) 25135.9 24797.78 3 دقیقه پیش
S&P 500 بورس جهانی 2729.8 2.17 (0.08%) 2729.8 2701.33 3 دقیقه پیش
Nasdaq بورس جهانی 7280.47 6.00 (0.08%) 7280.47 7218.23 3 دقیقه پیش
GlobalDow بورس جهانی 3133.52 1.64 (0.05%) 3133.52 3102.72 3 دقیقه پیش