بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 19393.54 0.00 (0%) 19413.99 19196.42 5 ماه پیش
Hang Seng بورس جهانی 23809.58 0.00 (0%) 23849.22 23734.33 5 ماه پیش
Shanghai بورس جهانی 3246.93 0.00 (0%) 3258.79 3238.72 5 ماه پیش
Sensex بورس جهانی 28922.42 0.00 (0%) 28990.34 28842.32 5 ماه پیش
Asia Dow بورس جهانی 3176.07 0.00 (0%) 3180.3 3168.23 5 ماه پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 370.24 0.00 (0%) 370.71 369.16 5 ماه پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7263.44 0.00 (0%) 7280.32 7247.52 5 ماه پیش
DAX بورس جهانی 11834.41 0.00 (0%) 11851.14 11781.14 5 ماه پیش
IBEX 35 بورس جهانی 9555.5 0.00 (0%) 9569.8 9485.2 5 ماه پیش
CAC 40 بورس جهانی 4858.58 0.00 (0%) 4865.58 4836.53 5 ماه پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 20812.24 0.00 (0%) 20812.24 20812.24 5 ماه پیش
S&P 500 بورس جهانی 2363.64 0.00 (0%) 2363.64 2363.64 5 ماه پیش
Nasdaq بورس جهانی 5825.44 0.00 (0%) 5825.44 5825.44 5 ماه پیش
GlobalDow بورس جهانی 2653.96 0.00 (0%) 2661.24 2653.19 5 ماه پیش