بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 21219.5 0.00 (0%) 21324.75 21181.49 16 ساعت پیش
Hang Seng بورس جهانی 25752.38 0.00 (0%) 25839.34 25587.34 14 ساعت پیش
Shanghai بورس جهانی 2584.58 0.00 (0%) 2599.33 2577.07 15 ساعت پیش
Sensex بورس جهانی 34959.72 0.00 (0%) 35204.66 34922.86 12 ساعت پیش
Asia Dow بورس جهانی 3122.43 0.00 (0%) 3173.18 3119.94 4 ساعت پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 338.99 0.00 (0%) 343.88 338.98 5 ساعت پیش
FTSE 100 بورس جهانی 6721.54 0.00 (0%) 6814.75 6721.54 5 ساعت پیش
DAX بورس جهانی 10622.07 0.00 (0%) 10757.62 10592.56 5 ساعت پیش
IBEX 35 بورس جهانی 8660 0.00 (0%) 8798.3 8647.8 5 ساعت پیش
CAC 40 بورس جهانی 4742.38 0.00 (0%) 4809.71 4734.79 5 ساعت پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 24423.26 104.11 (0.43%) 24423.26 24423.26 30 دقیقه پیش
S&P 500 بورس جهانی 2637.72 11.17 (0.43%) 2637.72 2637.72 30 دقیقه پیش
Nasdaq بورس جهانی 7020.52 24.26 (0.35%) 7020.52 7020.52 30 دقیقه پیش
GlobalDow بورس جهانی 2802.22 5.18 (0.19%) 2802.22 2802.22 30 دقیقه پیش