# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 بانک مرکزی 3093 تومان 7 (0.23%) 3093 3093 13 ساعت پیش

نمودار قیمت ماهانه ی دینار عراق / بانک مرکزی