# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 بانک مرکزی 9764 تومان 11 (0.11%) 9764 9764 45 دقیقه پیش

نمودار قیمت ماهانه ی ریال قطر / بانک مرکزی