# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 بانک مرکزی 140242 تومان 33 (0.02%) 140242 140242 3 ساعت پیش

نمودار قیمت ماهانه ی دینار کویت / بانک مرکزی