# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 بانک مرکزی 139282 تومان 441 (0.32%) 139282 139282 7 ساعت پیش

نمودار قیمت ماهانه ی دینار کویت / بانک مرکزی