# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 بانک مرکزی 10,000 33105 تومان 225 (0.68%) 33105 33105 13 ساعت پیش

نمودار قیمت ماهانه ی صد ین ژاپن / بانک مرکزی