کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 439.25 0.25 (0.06%) 440.75 438.62 15 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 1037.6 0.20 (0.02%) 1044 1036 6 دقیقه پیش
پنبه بازار آزاد 75.85 0.06 (0.08%) 75.92 75.71 3 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 20.41 0.02 (0.1%) 20.44 20.38 60 دقیقه پیش
ذرت بازار آزاد 369.2 0.20 (0.05%) 370.4 368.6 21 دقیقه پیش