کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 497.75 0.50 (0.1%) 497.75 482.25 5 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 882.2 0.60 (0.07%) 891.2 880 5 دقیقه پیش
پنبه بازار آزاد 83.62 0.07 (0.08%) 84.07 83.03 5 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 11.88 0.05 (0.42%) 12.02 11.86 1 ساعت پیش
ذرت بازار آزاد 357.2 0.20 (0.06%) 358 349.2 5 دقیقه پیش