کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 450 0.25 (0.06%) 463.25 449.75 4 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 1029.2 0.80 (0.08%) 1038.6 1025.6 4 دقیقه پیش
پنبه بازار آزاد 79.03 0.06 (0.08%) 79.31 77.05 4 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 13.34 0.04 (0.3%) 13.52 13.34 1 ساعت پیش
ذرت بازار آزاد 366.4 0.20 (0.05%) 370 366.2 6 دقیقه پیش