کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 432.25 0.25 (0.06%) 436.75 424.25 2 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 1068.6 0.40 (0.04%) 1074.4 1052.4 2 دقیقه پیش
پنبه بازار آزاد 72.05 0.03 (0.04%) 72.87 71.84 5 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 20.7 0.01 (0.05%) 20.79 20.52 1 ساعت پیش
ذرت بازار آزاد 364.4 0.20 (0.05%) 365.6 358.6 2 دقیقه پیش