کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 463.5 0.00 (0%) 476.75 463.5 21 ساعت پیش
سویا بازار آزاد 1028.6 0.60 (0.06%) 1028.6 1028.6 19 ساعت پیش
پنبه بازار آزاد 85.6 0.00 (0%) 85.61 83.03 21 ساعت پیش
شکر بازار آزاد 11.67 0.00 (0%) 11.77 11.58 23 ساعت پیش
ذرت بازار آزاد 376.4 0.20 (0.05%) 376.4 376.4 19 ساعت پیش