کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 507.25 0.00 (0%) 518.5 506.75 5 روز پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 3 ماه پیش
پنبه بازار آزاد 76.75 0.00 (0%) 77.42 76.28 5 روز پیش
شکر بازار آزاد 12.92 0.00 (0%) 13.08 12.64 5 روز پیش
ذرت بازار آزاد 368.75 0.00 (0%) 371.5 360.25 5 روز پیش