کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 429.75 0.13 (0.03%) 431 429.75 1 ساعت پیش
سویا بازار آزاد 984 0.60 (0.06%) 987.2 983.2 2 دقیقه پیش
پنبه بازار آزاد 67.77 0.03 (0.04%) 67.83 67.65 17 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 14.07 0.02 (0.14%) 14.18 14.07 5 دقیقه پیش
ذرت بازار آزاد 349 0.40 (0.11%) 349.4 348.6 2 دقیقه پیش