کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 460 0.00 (0%) 466.62 460 9 ساعت پیش
سویا بازار آزاد 904.4 0.60 (0.07%) 904.4 904.4 7 ساعت پیش
پنبه بازار آزاد 72.99 0.00 (0%) 73.06 71.07 9 ساعت پیش
شکر بازار آزاد 13 0.00 (0%) 13.02 12.77 10 ساعت پیش
ذرت بازار آزاد 357.6 0.80 (0.22%) 357.6 357.6 7 ساعت پیش