کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 414 0.00 (0%) 422.12 412.75 3 ساعت پیش
سویا بازار آزاد 930.2 0.40 (0.04%) 930.2 930.2 47 دقیقه پیش
پنبه بازار آزاد 66.86 0.00 (0%) 67.05 66.66 3 ساعت پیش
شکر بازار آزاد 13.29 0.00 (0%) 13.29 12.93 4 ساعت پیش
ذرت بازار آزاد 350.4 0.20 (0.06%) 350.4 350.4 47 دقیقه پیش