کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 542.5 0.75 (0.14%) 546.75 531.25 3 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 4 هفته پیش
پنبه بازار آزاد 81.93 0.03 (0.04%) 82.19 80.66 3 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 10.27 0.02 (0.19%) 10.43 10.27 3 دقیقه پیش
ذرت بازار آزاد 365.5 0.25 (0.07%) 367 360.75 3 دقیقه پیش