کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 432.62 0.00 (0%) 434 430 2 روز پیش
سویا بازار آزاد 945.2 0.00 (0%) 945.2 945.2 2 روز پیش
پنبه بازار آزاد 78.77 0.00 (0%) 78.88 77.66 2 روز پیش
شکر بازار آزاد 16.21 0.00 (0%) 16.21 15.46 2 روز پیش
ذرت بازار آزاد 358 0.00 (0%) 358 358 2 روز پیش