کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 411.25 0.00 (0%) 418.75 411.25 3 ساعت پیش
سویا بازار آزاد 975.6 0.00 (0%) 986 975.6 2 ساعت پیش
پنبه بازار آزاد 73.04 0.00 (0%) 74.13 72.84 3 ساعت پیش
شکر بازار آزاد 13.84 0.00 (0%) 14.02 13.71 3 ساعت پیش
ذرت بازار آزاد 335.6 0.00 (0%) 340.6 335.2 2 ساعت پیش