کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 424.25 0.00 (0%) 426 421.25 2 روز پیش
سویا بازار آزاد 975.6 0.00 (0%) 975.6 975.6 2 روز پیش
پنبه بازار آزاد 77.47 0.00 (0%) 78.12 77.2 2 روز پیش
شکر بازار آزاد 17.77 0.00 (0%) 17.95 17.55 2 روز پیش
ذرت بازار آزاد 356.2 0.00 (0%) 357.6 355.2 2 روز پیش