نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 65.47 0.03 (0.05%) 65.47 64.5 3 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 71.18 0.02 (0.03%) 71.35 70.47 3 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 1.98 0.00 (0.05%) 2.0039 1.9695 3 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 641.88 0.25 (0.04%) 644.13 637.88 3 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.91 0.00 (0.03%) 2.947 2.897 3 دقیقه پیش