نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 54.16 0.03 (0.06%) 54.19 53.61 3 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 56.91 0.09 (0.16%) 57 56.11 3 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 1.5152 0.00 (0.03%) 1.5152 1.5 3 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 501.63 0.25 (0.05%) 501.63 495.75 3 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.874 0.00 (0.1%) 2.888 2.874 3 دقیقه پیش