نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 51.37 0.05 (0.1%) 52.14 51.25 3 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 57.47 0.06 (0.1%) 58.3 57.41 3 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 1.6391 0.00 (0.04%) 1.6583 1.6367 3 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 531.13 0.25 (0.05%) 537.63 530.63 3 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.864 0.00 (0.07%) 2.883 2.862 3 دقیقه پیش