نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 70.84 0.00 (0%) 72.72 70.53 5 روز پیش
نفت برنت بازار آزاد 80.22 0.00 (0%) 82.71 79.81 5 روز پیش
بنزین بازار آزاد 1.9345 0.00 (0%) 2.001 1.9247 5 روز پیش
گازوئیل بازار آزاد 717.63 0.00 (0%) 734.38 715.13 5 روز پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 3.22 0.00 (0%) 3.284 3.155 5 روز پیش