نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 48.16 0.00 (0%) 48.18 48.07 2 روز پیش
نفت برنت بازار آزاد 51.06 0.00 (0%) 51.06 50.94 2 روز پیش
بنزین بازار آزاد 1.6048 0.00 (0%) 1.613 1.6048 2 روز پیش
گازوئیل بازار آزاد 453.25 0.00 (0%) 453.25 453.25 2 روز پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 3.083 0.00 (0%) 3.087 3.083 2 روز پیش