نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 52.93 0.05 (0.09%) 53.47 52.27 6 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 56.07 0.01 (0.02%) 56.9 55.53 3 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 1.6214 0.00 (0.02%) 1.6576 1.6114 3 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 492.88 0.13 (0.03%) 499.63 487 3 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 3.417 0.01 (0.26%) 3.506 3.361 3 دقیقه پیش