نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 62.02 0.07 (0.11%) 62.61 61.48 3 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 65.47 0.05 (0.08%) 65.78 64.78 3 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 1.7591 0.00 (0.11%) 1.7842 1.7496 3 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 578.63 0.50 (0.09%) 580.75 571.88 3 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.62 0.00 (0.08%) 2.655 2.594 3 دقیقه پیش