نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 68.28 0.11 (0.16%) 68.28 68.28 19 ساعت پیش
نفت برنت بازار آزاد 73.63 0.06 (0.08%) 73.75 73.63 19 ساعت پیش
بنزین بازار آزاد 2.0959 0.01 (0.5%) 2.0959 2.0843 18 ساعت پیش
گازوئیل بازار آزاد 645.63 2.75 (0.43%) 645.63 645.63 19 ساعت پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.744 0.00 (0.04%) 2.744 2.742 19 ساعت پیش