نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 66.02 0.12 (0.18%) 66.19 64.42 6 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 73.58 0.13 (0.18%) 74.67 73.02 6 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 2.014 0.00 (0.19%) 2.0258 1.9975 6 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 633.63 1.12 (0.18%) 644.13 630.88 6 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.971 0.00 (0.03%) 3.01 2.952 6 دقیقه پیش