نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 46.94 0.04 (0.09%) 47.02 46.94 23 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 50.83 0.01 (0.02%) 50.9 50.83 5 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 1.5869 0.00 (0.23%) 1.5929 1.5869 5 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 467.88 0.25 (0.05%) 468.38 467.88 23 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.921 0.00 (0.03%) 2.922 2.92 23 دقیقه پیش