نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 57.48 0.01 (0.02%) 57.52 57.24 3 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 63.84 0.01 (0.02%) 63.91 63.57 3 دقیقه پیش
بنزین بازار آزاد 1.7042 0.00 (0.09%) 1.7042 1.6978 3 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 571.38 0.12 (0.02%) 571.63 569.88 3 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.694 0.00 (0.07%) 2.694 2.686 3 دقیقه پیش