نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 49.25 0.00 (0%) 49.25 49.15 2 روز پیش
نفت برنت بازار آزاد 51.73 0.00 (0%) 52.07 51.47 2 روز پیش
بنزین بازار آزاد 1.5481 0.00 (0%) 1.5481 1.5399 2 روز پیش
گازوئیل بازار آزاد 453.88 0.00 (0%) 453.88 453.88 2 روز پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 3.265 0.00 (0%) 3.27 3.263 2 روز پیش