نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 43.18 0.05 (0.12%) 43.18 43.09 6 ساعت پیش
نفت برنت بازار آزاد 45.68 0.05 (0.11%) 45.75 45.63 5 ساعت پیش
بنزین بازار آزاد 1.4341 0.00 (0.1%) 1.4356 1.4338 6 ساعت پیش
گازوئیل بازار آزاد 410.38 2.25 (0.55%) 410.38 410.38 7 ساعت پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.921 0.00 (0.07%) 2.928 2.921 7 ساعت پیش