قیمت طلا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اونس طلا بازار طلا 1257.4 0.08 (0.01%) 1257.4 1256.95 16 ساعت پیش
مثقال طلا بازار طلا 502800 100 (0.02%) 502800 501000 43 دقیقه پیش
طلا ۱۸ عیار بازار طلا 115963 23 (0.02%) 115963 115547 43 دقیقه پیش
طلا ۲۴ عیار بازار طلا 154579 31 (0.02%) 154579 154025 43 دقیقه پیش
اونس نقره ارز آزاد (بازار) ۱ درهم امارات 18.355 0.00 (0.02%) 18.355 18.328 16 ساعت پیش

قیمت سکه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
سکه امامی بازار طلا 1209000 1,000 (0.08%) 1209000 1204000 28 دقیقه پیش
سکه بهار آزادی بازار طلا 1181000 5,000 (0.43%) 1181000 1176000 5 ساعت پیش
سکه نیم بازار طلا 678000 2,000 (0.3%) 678000 661000 2 ساعت پیش
سکه ربع بازار طلا 382000 1,000 (0.26%) 386000 369000 2 ساعت پیش
سکه گرمی بازار طلا 226000 1,000 (0.44%) 226000 226000 6 ساعت پیش