قیمت طلا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اونس طلا بازار طلا 1313.2 0.01 (0%) 1315.99 1310.13 5 دقیقه پیش
مثقال طلا بازار طلا 529300 200 (0.04%) 530300 527300 17 دقیقه پیش
طلا ۱۸ عیار بازار طلا 122074 47 (0.04%) 122305 121613 17 دقیقه پیش
طلا ۲۴ عیار بازار طلا 162726 61 (0.04%) 163033 162111 17 دقیقه پیش
اونس نقره ارز آزاد (بازار) ۱ درهم امارات 17.357 0.00 (0.02%) 17.452 17.315 5 دقیقه پیش