قیمت ارز سنا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار خرید سامانه سنا 4800 0 (0%) 4821 4767 12 ساعت پیش
یورو خرید سامانه سنا 4084 0 (0%) 4101 4084 12 ساعت پیش
درهم خرید سامانه سنا 1115 0 (0%) 1115 1115 20 ساعت پیش
دلار فروش سامانه سنا 4812 0 (0%) 4839 4812 12 ساعت پیش
یورو فروش سامانه سنا 4089 0 (0%) 4089 4085 12 ساعت پیش
درهم فروش سامانه سنا 1115 0 (0%) 1118 1115 16 ساعت پیش