قیمت ارز سنا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار خرید سامانه سنا 4123 12 (0.29%) 4123 4100 45 دقیقه پیش
یورو خرید سامانه سنا 3739 6 (0.16%) 3760 3739 45 دقیقه پیش
درهم خرید سامانه سنا 1020 9 (0.88%) 1032 1020 2 ساعت پیش
دلار فروش سامانه سنا 4138 14 (0.34%) 4155 4138 2 ساعت پیش
یورو فروش سامانه سنا 3736 1 (0.03%) 3775 3736 45 دقیقه پیش
درهم فروش سامانه سنا 1020 10 (0.98%) 1020 1020 3 ساعت پیش