قیمت ارز سنا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار خرید سامانه سنا 4028 3 (0.07%) 4029 3983 1 ساعت پیش
یورو خرید سامانه سنا 3771 1 (0.03%) 3777 3762 22 دقیقه پیش
درهم خرید سامانه سنا 1030 3 (0.29%) 1036 1011 4 ساعت پیش
دلار فروش سامانه سنا 4023 2 (0.05%) 4046 4021 22 دقیقه پیش
یورو فروش سامانه سنا 3769 1 (0.03%) 3776 3767 22 دقیقه پیش
درهم فروش سامانه سنا 1031 1 (0.1%) 1034 1031 22 دقیقه پیش