قیمت ارز سنا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار خرید سامانه سنا 3821 1 (0.03%) 3850 3821 5 ساعت پیش
یورو خرید سامانه سنا 4238 1 (0.02%) 4243 4216 5 ساعت پیش
درهم خرید سامانه سنا 1069 2 (0.19%) 1074 1069 7 ساعت پیش
دلار فروش سامانه سنا 3828 1 (0.03%) 3854 3828 6 ساعت پیش
یورو فروش سامانه سنا 4255 6 (0.14%) 4261 4252 7 ساعت پیش
درهم فروش سامانه سنا 1066 1 (0.09%) 1074 1066 6 ساعت پیش