قیمت ارز سنا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار خرید سامانه سنا 5499 10 (0.18%) 5526 5499 35 دقیقه پیش
یورو خرید سامانه سنا 4497 34 (0.76%) 4497 4463 35 دقیقه پیش
درهم خرید سامانه سنا 1234 12 (0.98%) 1234 1220 35 دقیقه پیش
دلار فروش سامانه سنا 5477 1 (0.02%) 5620 5477 35 دقیقه پیش
یورو فروش سامانه سنا 4485 28 (0.63%) 4485 4441 35 دقیقه پیش
درهم فروش سامانه سنا 1231 4 (0.33%) 1231 1227 35 دقیقه پیش