فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 2217 3.50 (0.16%) 2217 2212.8 6 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 14097.5 2.50 (0.02%) 14097.5 14087.5 20 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2311 2.00 (0.09%) 2311.5 2308 6 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 3218.3 0.50 (0.02%) 3222 3217.8 6 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 6994.3 0.50 (0.01%) 6994.8 6984.3 6 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 932.5 0.20 (0.02%) 934.9 932.3 6 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -