فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 2187.3 1.50 (0.07%) 2189.8 2161.5 6 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 13772.5 12.50 (0.09%) 13815 13387.5 6 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2531.8 2.80 (0.11%) 2554 2520.5 6 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 3508.3 3.80 (0.11%) 3521.3 3438.5 6 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 7150.8 0.50 (0.01%) 7157.8 7007.3 6 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 997.7 0.40 (0.04%) 997.7 988 6 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -