فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 2138.5 0.00 (0%) 2168.5 2134.3 23 ساعت پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 11737.5 0.00 (0%) 12152.5 11665 22 ساعت پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2468.3 0.00 (0%) 2532.5 2462.5 22 ساعت پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 3101.8 0.00 (0%) 3171.3 3087.5 23 ساعت پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 6970.5 0.00 (0%) 7063.3 6935.5 22 ساعت پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 926 0.55 (0.06%) 926 926 18 ساعت پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -