فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1797.5 0.20 (0.01%) 1807.8 1763 1 ساعت پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 10150 2.50 (0.02%) 10332.5 10102.5 9 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2288.8 3.70 (0.16%) 2302.3 2226.5 9 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2715 1.80 (0.07%) 2751.8 2676.5 1 ساعت پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 5775.3 2.00 (0.03%) 5853 5738.3 12 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 978.45 0.50 (0.05%) 997.2 977.85 6 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -