فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 2210.8 2.50 (0.11%) 2214.3 2210.8 3 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 15175 2.50 (0.02%) 15200 15165 6 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2403.3 0.20 (0.01%) 2403.8 2401.5 6 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 3078 0.80 (0.03%) 3084.5 3077.3 9 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 7001.3 3.30 (0.05%) 7013.5 6998 3 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 888.5 0.20 (0.02%) 889.1 888.1 3 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -