فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1893.5 0.70 (0.04%) 1904.8 1888.3 1 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 11112.5 10.00 (0.09%) 11155 11035 1 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2294.3 3.80 (0.17%) 2323.3 2282.3 1 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2885.3 3.80 (0.13%) 2897.3 2862.8 1 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 6056.3 4.00 (0.07%) 6091 6032.3 1 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 995.2 0.05 (0.01%) 1007.7 994.95 1 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -