فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 2071 7.50 (0.36%) 2071 2063.5 19 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 12967.5 27.50 (0.21%) 12967.5 12940 19 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2015.8 6.20 (0.31%) 2022 2015.8 19 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2517 3.00 (0.12%) 2517 2514 19 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 6287.5 1.50 (0.02%) 6289 6287.5 19 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 828.9 0.60 (0.07%) 828.9 828.3 19 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -