فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 2076.5 0.20 (0.01%) 2087 2065.8 5 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 11400 2.50 (0.02%) 11527.5 11250 5 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2411.8 2.70 (0.11%) 2414.5 2323.5 5 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 3120.5 0.70 (0.02%) 3163.5 3098.3 5 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 6583 2.00 (0.03%) 6642.5 6550.5 5 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 980.5 0.20 (0.02%) 986.1 975.05 5 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -