فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1865.5 0.30 (0.02%) 1872.5 1858.3 6 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 9102.5 5.00 (0.05%) 9122.5 9027.5 6 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2269.5 0.70 (0.03%) 2271.5 2241.8 6 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2734.8 1.50 (0.05%) 2749.5 2703.5 6 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 5809.3 2.00 (0.03%) 5828.5 5782 6 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 924.75 0.25 (0.03%) 926.25 917.85 6 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -