فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 2026.8 0.00 (0%) 2041 2019 4 روز پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 12705 0.00 (0%) 12767.5 12392.5 4 روز پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 1997.3 0.00 (0%) 2003.3 1876.5 4 روز پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2621 0.00 (0%) 2651.3 2582.5 4 روز پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 6272.5 0.00 (0%) 6292.5 6095.3 4 روز پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 842.9 0.00 (0%) 847.7 818.3 4 روز پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -