فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1915 0.00 (0%) 1936.8 1908.3 5 ساعت پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 9450 0.00 (0%) 9592.5 9327.5 4 ساعت پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2251.3 0.00 (0%) 2258.8 2206.3 4 ساعت پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2631.3 0.00 (0%) 2646.5 2610 5 ساعت پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 5732 0.00 (0%) 5748.3 5704 4 ساعت پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 948.15 0.20 (0.02%) 949.15 947.4 56 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -