فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1938.8 0.00 (0%) 1939.8 1919.5 2 روز پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 9880 0.00 (0%) 9880 9880 2 روز پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2353 0.00 (0%) 2372.5 2338.5 2 روز پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2836.3 0.00 (0%) 2839.5 2801.3 2 روز پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 5812.8 0.00 (0%) 5812.8 5812.8 2 روز پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 966.35 0.00 (0%) 966.35 964.6 2 روز پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -