فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 2016.5 1.30 (0.06%) 2018.5 2015.3 11 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 10985 5.00 (0.05%) 11015 10930 8 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2456.8 1.30 (0.05%) 2462.3 2446.3 8 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 3111.5 0.50 (0.02%) 3117.5 3087.3 8 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 6610 0.70 (0.01%) 6624 6571.3 8 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 890.25 0.25 (0.03%) 890.7 887.95 8 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -