وزیر کشور:

مباحث معیشتی و بیکاری مطالبه اصلی کشور است

اقتصاد ایران: وزیر کشور گفت: نگاه حاکم بر شورا‌ها به عنوان نهاد مردمی برخاسته از قانون اساسی و مورد استناد امام و رهبری باید عدالت محور و جامع باشد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، "عبدالرضا رحمانی‌ فضلی" در همایش منتخبین پنجمین دوره شورای کلان شهر‌ها افزود: ما وارث مجموعه ‌ای از شهر‌ها و روستا‌ها و جغرافیای ایران به صورت غیر متوازن و غیر متعادل هستیم که ناشی از نظام برنام ریزی، بودجه ریزی و نظام اداری اشتباهی است که در این 50 - 60 سال به کشور تحمیل شده است . 

وی گفت: بعد از انقلاب، اصلاحات زیادی در زمینه قانون‌گذاری ، امور خدمات و زیرساخت، بنیاد‌ها و توسعه کارها داشتیم و در حوزه آب و برق و گاز عدالت نسبی و خوبی ایجاد شد اما در حوزه تولید، اشتغال، درآمد، منابع و امکانات کماکان نتوانسته‌ایم آن عقب افتادگی سابق را جبران کنیم که نتیجه آن در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی ساختار فعلی شهر و روستایی ما تجلی می یابد.
وزیر کشور با بیان اینکه ما اکنون در کلانشهر تهران جمعیت بالایی داریم، افزود: همچنین بالا‌ترین تراکم ثروت، نابهنجاری، جنایت و بزهکاری را همزمان در کلان شهرها داریم و این ناشی از فقدان توازن است. 
وی با بیان اینکه تهران درحاشیه نشینی در رتبه نخست قرار دارد گفت: در بحث ناهنجاری، تهران رتبه اول در کشور را دارد و در کنار آن صاحب بالا‌ترین ثروت کشور هم است. 
رحمانی فضلی با بیان اینکه این مشکل را باید به صورت ریشه‌ ای دید، افزود: مبنای آن این است که تعادل بخشی و عدالت‌ بخشی در کشور ایجاد کنیم و ریشه مسائل و مشکلات و یکپارچگی و وابستگی را ببینیم در غیر این صورت هرکسی بخواهد فقط به محدوده خود توجه کند و کل جامعه ایران را یکپارچه نبینیم، درست نیست. 
وی گفت: هرچه قدر منابع را در تهران هزینه کنیم در روستا و شهرهای کوچک با کمبود منابع مواجه هستیم و با روند مهاجرت مواجه خواهیم بود. 
رحمانی فضلی ادامه داد: در نتیجه ایران به ویژه در مناطقی که دارای اهمیت ژئوپلیتیک هستند، خالی از سکنه می‌شود.
وزیرکشور با بیان اینکه نگاه حاکم بر شورا‌ها به عنوان نهاد مردمی برخاسته از قانون اساسی و مورد استناد امام و رهبری است که باید عدالت محور و جامع باشد، گفت: درنظام برنامه‌ریزی موجود برغم اصلاحاتی که انجام شد بر نگاه برنامه ریزی بخشی تمرکز داریم. 
وی با بیان اینکه باید یک نگاه و رویکرد عدالت محورانه داشته باشیم افزود: ما تعداد زیادی روستا و شهر داریم که برغم اینکه به روستا امکانات دادیم اما خالی از سکنه است و با مهاجرت به شهر‌های بزرگ مواجه هستیم. 
رحمانی فضلی ادامه داد: برای همین این نظام برنامه باید نکته منطقه‌ای داشته باشد که این موضوع در دولت بحث شده است تا برنامه ریزی صورت گیرد.
وزیر کشور با بیان اینکه باید همه پیوندها را ببینیم و موقعیت جغرافیایی را مد نظر قرار دهیم، گفت: نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر جمعیت و فعالیت است که به این ترتیب در یک دور تسلسل قرار گرفته است. 
وی افزود: البته در طول انقلاب اسلامی تلاش کرده‌ ایم با افزودن تبصره‌ها برخی از مشکلات را حل کنیم اما هنوز کامل نشده و پیوستگی‌ها به گونه‌ای در ذهن برنامه‌ریزان نقش بسته است که گاها موجب ایجاد مقاومت می ‌شود.
حضور مردم در انتخابات، عزت در عرصه جهانی را به همراه داشت
 
وزیر کشور گفت: حضور مردم در انتخابات عزت، کرامت، قدرت و توفیق در عرصه جهانی را به همراه داشت.
عبدالرضا رحمانی فضلی به حضور پرشور مردم در انتخابات اشاره کرد و افزود: ملت ما خوب تشخیص می دهند و ما باید قدردان مردم باشیم. 
وی گفت: خارج از اینکه چه کسی رای آورده و چه کسی رای نیاورده مهم این است که ما یک بار دیگر بتوانیم در شرایط کنونی منطقه یک قدرت نمایی بزرگی در عرصه جهانی داشته باشیم.
وزیر کشور افزود: ما وارث مجموعه ای از شهر و روستاهای جغرافیای ایران به صورت غیر متوازن و غیر متعادل هستیم و این عدم تعادل و توازن در کشور ما ناشی از عدم برنامه ریزی و عدم بودجه ریزی در نظام اداری کشور است که ظرف پنجاه الی شصت سال گذشته در کشور ما تحمیل شده بود.
وی گفت: بعد از انقلاب اصلاحات زیادی را انجام دادیم و در امور خدمات زیرساخت‌ها و بنیادهای اصلی توسعه موفقیت‌های خوبی داشتیم از جمله در حوزه‌های آب، برق، گاز و غیره به یک عدالت نسبی حاکم رسیدیم.
رحمانی فضلی افزود: در حوزه درآمد، تولید و اشتغال در توزیع منابع و امکانات کماکان نتوانستیم به نتیجه برسیم و این عقب افتادگی را نتوانستیم جبران کنیم.
تاکنون توانسته ایم 100 مورد از اختیارات ملی را به منطقه ‌ای تبدیل کنیم
 
وزیر کشور گفت: تاکنون توانسته ایم 100 مورد از اختیارات ملی را به منطقه ‌ای و استانی تبدیل کنیم و حدود 900 وظیفه باقیمانده است.
عبدالرضا رحمانی‌ فضلی افزود: در این ساختار و قوانینی که داریم شوراهای شهر و روستا براساس تجربه کاری نشان داده اند که از آزادی عمل بیشتری برخوردار هستند. 
وی با بیان اینکه باید منظومه منسجم و به هم پیوسته و در واقع کل کشور اعم از شهرهای کوچک، روستاها و کلانشهرها توجه داشته باشیم، گفت: لذا انتظار می‌رود همه شوراها با نگاه کلی به کشور، موضوعات را پیگیری کنند و در میان مدت و دراز مدت به روستاها و شهرها توجه شود درغیر این صورت مسیر مهاجرت را به شهرها هموار می کنیم. 
وزیر کشور با بیان اینکه باید شهر را به عنوان یک پدیده موجود زنده و پویا ببینیم، افزود: با چنین تعریفی روزانه در حوزه‌ های اجتماعی، سیاسی، کالبدی و فعالیت‌های مختلف آن تغییر می‌کند. 
وی گفت: اگر این موقعیت را بپذیریم باید پیشتاز این تغییرات باشیم تا بتوانیم شهر را اداره کنیم. 
وی ادامه داد: لذا از منتخبان شورای اسلامی شهر و روستای کلانشهرها می‌خواهم که 10 سال آینده را ببینند و با پیشرفت امروزی و فناوری که در اختیار دارند، ‌موضوعات را دنبال کنند.
وزیر کشور با بیان اینکه باید به گذشته شهر نگاه کنیم و شرایط فعلی را مورد سنجش قرار دهیم که چه چیزی داریم و کمبودها را بدانیم، افزود: نگاهی به 10 سال آینده داشته باشیم که به چه چیز نیازمندیم، چنین روندی مستلزم این است که نمایندگان شوراها و شهردار جایگاه خود را به خوبی بدانند. 
وی گفت: اگر در درستی مباحث و موضوعات اطمینان داشته و درک درستی از جایگاه خود داشته باشیم، با این ترکیب قطعا اقدامات موثری انجام خواهد شد.
رحمانی فضلی افزود: مجموعه تجربه هایی که از شوراها در 4 سال گذشته داریم، نشان دهنده رشد، تکامل و تعالی است اما در کنار آن آسیب ها و ضعف ها نیز بسیار است. 
وی افزود: این شوراها و شهرداری‌ ها یک نهاد خدماتی عمرانی و آبادانی و سرویس دهنده به مردم هستند که به مردم خدمات ارائه می‌دهند 
رحمانی فضلی گفت: البته این به ان معنی نیست که شوراها نباید نگاه سیاسی داشته باشند و یا اینکه گروه سیاسی حاکم انتخابی متناسب با نگاه خود نکند، بلکه باید در عزل و نصب‌ها براساس دیدگاه شایسته‌سالاری و بر محور قانون حرکت کرد.
وی افزود: مثلا اگر در انتخاب شهردار 5 نفر مد نظر است، فردی را که از نظر سیاسی هماهنگ‌تر و از نظر اجرایی بهتر است می‌توان انتخاب کرد اما اگر در این بین 4 نفر تخصص لازم را دارند و فردی را که‌ تنها از نظر سیاسی همراه است انتخاب کنیم ، در این شرایط جایگاه شورای شهر تغییر خواهد کرد، بخصوص در شرایط فعلی که بعد از انتخابات ‌ها، اکثریت نهادهای مدنی با رای مردم رویکرد مشخصی دارد.
رحمانی‌فضلی گفت: در مجلس نگاه اصلاح‌ طلبی و اعتدالی حاکم است و در شوراها هم‌ همین طور و در انتخابات ریاست‌ جمهوری نیز رئیس ‌جمهوری اعتدال‌گرا انتخاب شده است. 
وی افزود: اکنون توقع و مطالبه مردم به حق است که این جریان و نگاه در عمل برای مردم‌ چه خواهد کرد.
 مطالبات اصلی کشور طبق نظرسنجی‌ها مباحث معیشتی و بیکاری است
وزیر کشور گفت : مطالبات اصلی مردم طبق نظرسنجی‌ها مباحث اقتصادی، معیشتی، بیکاری و آسیب‌های اجتماعی است.
عبدالرضا رحمانی‌ فضلی با بیان اینکه اکنون توقع و مطالبه مردم این است که این جریانی که در انتخابات پیروز شد، در عمل چه خواهد کرد افزود: در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در مناظره ها هیچ کس نگفت که ما در بحث سیاست داخلی مشکلی داریم یا اینکه درباره موضوع احزاب سیاسی چیزی مطرح نشد بلکه آنچه در مناظرات مطرح شد این بود که مشکل معیشتی ، بیکاری و اقتصادی داریم . 
وی گفت: اکنون مردم با باورهای سیاسی افراد را انتخاب می کنند و باید این حس را داشته باشیم که به مردم بگوییم ما باورهای شما را دریافت کرده ایم . 
رحمانی فضلی با بیان اینکه ما تجربه بدی در این چهار سال در بحث انتخاب شهرداری ها داشتیم افزود : در این مدت 42 درصد از شهرهایی که شهردار آنها را شورای شهر انتخاب کرده‌ بودند مجبور به تغییر شهردار شدند که در پی آن مشکلات بسیاری ایجاد شده است. 
وی با بیان اینکه ما وارث امانت مردم هستیم و این امانت را کاملا رعایت کنیم گفت : البته مجموعه قوانین و مقررات را در برخی موارد که نیازمند تغییر است باید پیگیری کنیم و این پیگیری باید از سمت شوراها نیز انجام شود. 
وزیر کشور در ادامه به جایگاه شوراها اشاره کرد و افزود : مهمترین سیاست گذاری شوراها پیگیری و نظارت است اما از این ظرفیت ها استفاده نشده است . 
وی با بیان اینکه برنامه ریزی و بودجه ریزی (شهرداری و مدریت شهری)در شوراها انجام می شود گفت : هم اکنون بیش از 800 شهرداری در کشور داریم که هزینه های آنها بیش از درآمدشان است و تنها از طریق مالیات بر ارزش افزوده امور خود را می‌گذرانند.
وزیر کشور افزود: منابع آنها پایین است اما از همین منابع موجود در شهرداری‌ها نیز متاسفانه با اولویت بندی و درست استفاده نمی‌ شود ، بهره وری منابع پایین است و حسابرسی دقیق صورت نمی‌گیرد و بدتر از همه حیات و محیط زیست شهری فدای کسب درآمد می‌شود. 
وی با بیان اینکه بی‌تردید باید بهره‌وری منابع را افزاش دهیم گفت : قطعا باید شهرداری ها به فکر منابع درآمدی جدید باشند . 
وزیر کشور گفت : امروز بزرگترین مشکل در کشور عدم اطلاع از درآمدها و هزینه‌هاست که این موضوع در شهرداری‌ها بیشتر دیده می‌شد. 
وی افزود: باید بدانیم که حُسن نیست که به شهردار اختیار تام بدهیم و در مقابل پاسخگو نباشد ، باید شاخص هزینه‌ها و درآمدها مشخص شود و شهردار پاسخگو باشد.
رحمانی فضلی گفت : در شهرداری ها نیروی انسانی زیادی داریم که باید کارها برون سپاری صورت گیرد . 
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به آسیب های اجتماعی اشاره کرد و افزود : شهرداری ها در بحث اعتیاد و حاشیه نشینی به ما کمک قابل توجهی کرده اند اما مطلوب نیست . 
وزیر کشور گفت : هم موضوع اعتیاد ، هم حاشیه نیشنی و هم طلاق جزء مباحثی است که شهرداری به عنوان یکی از نهادهای مهم در این حوزه ها می تواند ورود کند . 
وی به تقدیم گزارش آسیب ‌های اجتماعی به رهبر انقلاب اشاره کرد و افزود : ایشان چهار جلسه سه ساعته درباره موضوع آسیب‌های اجتماعی داشتند و دستوراتی دادند. 
رحمانی فضلی با بیان اینکه اگر آسیب‌های اجتماعی مدیریت نشود شهر ناامن و آلوده به مشکلات خواهیم داشت گفت: مقام معظم رهبری نگاه جامعی به آسیب‌های اجتماعی داشتند که اگر آسیب‌ها را مدیریت و کنترل نکنیم ، واقعا هر چقدر فعالیت اقتصادی کنیم ، شهر ناامنی خواهیم داشت.
وی همچنین در پاسخ به سوال یکی از اعضای منتخب شورای پنجم درباره اینکه بالاخره  زمان استقرار منتخبان شورای تهران مرداد است یا شهریور، افزود : شورای نگهبان بار دیگر نسبت به استقرار اعضاء در مردادماه ایراد گرفته است اما ما با آقای لاریحانی صحبت کردیم تا این موضوع هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

نظرات کاربران

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

نرخ ارز

عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
دلار 42440 20 (0.05%)
یورو 49408 239 (0.49%)
پوند 56322 33 (0.06%)
درهم امارات 11557 6 (0.05%)
لیر ترکیه 9011 67 (0.75%)
یوان چین 6584 10 (0.15%)
صد ین ژاپن 38637 224 (0.58%)
دلار کانادا 32125 50 (0.16%)
دلار استرالیا 31453 123 (0.39%)
فرانک سوئیس 42780 224 (0.53%)
افغانی 594 0 (0%)
کرون سوئد 4817 3 (0.06%)
کرون دانمارک 6631 31 (0.47%)
کرون نروژ 5228 27 (0.52%)
دینار کویت 140209 66 (0.05%)
ریال عربستان 11318 6 (0.05%)
ریال قطر 11660 6 (0.05%)
ریال عمان 110377 53 (0.05%)
دینار عراق 3568 4 (0.11%)
دینار بحرین 112874 54 (0.05%)
لیر سوریه 83 0 (0%)
روپیه هند 624 1 (0.16%)
روپیه پاکستان 35235 199 (0.56%)
دلار سنگاپور 31415 24 (0.08%)
دلار هنگ کنگ 5407 2 (0.04%)
رینگیت مالزی 10618 6 (0.06%)
بات تایلند 129945 272 (0.21%)
روبل روسیه 670 3 (0.45%)
منات آذربایجان 24945 11 (0.04%)
درام ارمنستان 8795 6 (0.07%)
عنوان عنوان قیمت قیمت تغییر تغییر نمودار نمودار
دلار آمریکا 4200 0 (0%)
یورو 6008 0 (0%)
پوند 7800 0 (0%)
درهم امارات 1490 0 (0%)
دلار کانادا 4450 0 (0%)
دلار استرالیا 4450 0 (0%)
فرانک سوییس 5850 0 (0%)
ده هزار ین ژاپن 510000 0 (0%)
کرون سوئد 650 0 (0%)
کرون دانمارک 880 0 (0%)
کرون نروژ 690 0 (0%)
لیر ترکیه 1400 0 (0%)
رینگیت مالزی 1340 0 (0%)
یوان چین 945 0 (0%)
بت تایلند 185 0 (0%)
روپیه هند 85 0 (0%)
ریال عربستان 1420 0 (0%)
دینار عراق 5000 0 (0%)
روبل روسیه 100 0 (0%)
منات آذربایجان 3400 0 (0%)
درام ارمنستان 12 0 (0%)
لاری گرجستان 2500 0 (0%)
دینار کویت 17000 0 (0%)
دینار بحرین 13700 0 (0%)
ریال عمان 13480 0 (0%)
ریال قطر 1400 0 (0%)
لیر سوریه 13 0 (0%)
دلار سنگاپور 4200 0 (0%)
دلار نیوزیلند 4015 0 (0%)
دلار هنگ کنگ 690 0 (0%)
روپیه پاکستان 45 0 (0%)
افغانی 74 0 (0%)