به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران از کرمانشاه، مسئول برگزار جشنواره فرهنگی در کرمانشاه گفت: در این جشنواره فرهنگی که در مرکز خرید پلازا در حال برگزاری است تنها فود کورت غرب کشور افتتاح شد که می تواند در ایجاد اشتغال و توسعه گردشگری استان موثر باشد.

فرزاد نجفی مهر در کرمانشاه وی ادامه داد: در این جشنواره هم چنین توسط یکی از حامیان مالی جشنواره 20دست کت و شلوار برای زوج های سرپل ذهابی اختصاص یافت که معادل 50میلیون تومان است.

مسئول برگزاری این جشنواره فرهنگی افزود: در این «فود کورت» انواع غذاهای بین المللی طبخ می شود و ورود برای عموم افراد آزاد است.