به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران,  یک تحقیق انجام شده در مورد وضعیت نرخ بیکاری در شهرهایی که اخیرا شاهد برگزاری تجمعات و ناآرامی هایی بود نشان می دهد که بیشتر این اغتشاشات در شهرهایی روی داده که نرخ بیکاری در آن شهرها بالاتر از سایر نقاط کشور است.

در این تحقیق کرمانشاه که جزو بیکارترین شهر کشور می باشد، در بحث اعتراض به گرانی و وضعیت نامناسب اقتصادی در صدر کشور بود.

براساس این گزارش، سالهای متمادی است که استان کرمانشاه در بحث بیکاری، طلاق، خودکشی، اعتیاد و... در صدر آمارهای کشور قرار دارد.

این در حالی است که جایگاه ویژه کرمانشاه از نظر جغرافیایی در کشور منحصربفرد است، ولی مسئولان تاکنون نتوانسته اند که از این وضعیت برای کاهش آمارهای منفی بهره ببرند.